Charyzmat – Wspólnoty sług Maryi od Serca Jezusa

Wspólnota sług Maryi od Serca Jezusa.

Jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego, misyjną i kontemplacyjną na służbie miłości, aby wszyscy mieli życie i mieli je w obfitości.

Nasz charyzmat :

Żyć i świadczyć z radością o « nieskończonej miłości i współczuciu serca Jezusowego » względem ubogich i tych którzy cierpią na skutek pogardy i grzechu, dając się prowadzić przez tkliwe Serce Niepokalanej Maryji, Matki Boga i naszej matki !

Głównym celem naszej wspólnoty jest nowa ewangelizacja. Nasze życie wspólnotowe, misja i działanie społeczne są podtrzymywane, rozwijane i rozbudowywane dzięki modlitwie, słuchaniu słowa Bożego, adoracji Najświętszego Sakramentu a szczególnie przez celebrowanie Ofiary Eucharystycznej w duchu skupienia, nawrócenia się i radości.

 „Oto jesteśmy Panie, aby pełnić Twoją wolę !”

bjolanta

FREE
VIEW