Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Wspólnota sług Maryi od Serca Jezusa

Wspólnota sług Maryi od Serca Jezusa.

Jesteśmy katolicką wspólnotą życia konsekrowanego, misyjnego i kontemplacyjnego na służbie miłości, aby wszyscy mieli życie i mieli je w obfitości.

Nasz charyzmat :

Żyć i świadczyć z radością o nieskończonej miłości Serca Jezusa, w całkowitym oddaniu siebie samych, z czułością Maryi, naszej Matki, naśladując jej gotowość i uległość wobec Ducha Świętego, aby wypełnić całą wolę Ojca.!

Nasza misja

Ewangelizować niosąc pokój, radość i nadzieję wszystkim, mając na względzie triumf Niepokalanego Serca Maryi i przyjście chwalebnego Królestwa Serca Jezusa.

Nasz cel

Osiągnięcie i promowanie świętości poprzez konsekrację Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi. Nasze życie konsekrowane i nasza misja rozpoczynają się i są podtrzymywane w zażyłości z Panem obecnym i żywym w Najświętszym Sakramencie, w celebracji Mszy Świętej, w wieczystej Adoracji oraz na modlitwie osobistej i wspólnotowej. Wstawiamy się za pokój na świecie, w Kościele i we wszystkich sercach. Głównym celem działalności naszej wspólnota jest nowa ewangelizacja.

Miłość Chrystusa zmusza nas, biada nam, jeśli nie głosimy Ewangelii (por. 2 Kor 5,14; 1 Kor 9,16).

W związku z tym wezwaniem, które powierzył nam Jezus, rozprzestrzeniamy się po całej Brazylii i na świecie, a są to nasze domy misyjne: Brazylia, Portugalia, Francja, Włochy, Niemcy, Afryka, Kolumbia, Filipiny i Polska.

 „Oto jesteśmy Panie, aby pełnić Twoją wolę !”

Założyciele wspólnoty
Współzałożyciele wspólnoty
Świadectwo Ojce Lorenzo
Świadectwo Ojce Lorenzo
Wspólnota sług Maryi od Serca Jezusa
Jan Paweł II i Maezinha
bjolanta

FREE
VIEW