Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Bierzmowanie

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem
  • dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie
  • odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

 

Formalności związane z sakramentem bierzmowania: (zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego)

  • Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w pierwszym semestrze drugiej klasy gimnazjalnej.
  • Całość przygotowania odbywa się tylko i wyłącznie przy Parafii na terenie której zamieszkuje kandydat do przyjęcia Sakramentu.
  • Obecność na wszystkich spotkaniach i celebracjach liturgicznych jest obowiązkowa.
  • Kandydat w trakcie przygotowania ma się wykazać nie tylko wiedzą, ale również świadectwem życia i wiary.
  • Kandydat winien prowadzić życie sakramentalne. (Częsta spowiedź, coniedzielne uczestnictwo we Mszy świętej, przyjmowanie Komunii świętej).
  • Przed przystąpieniem do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa kandydata z kapłanem, w czasie której na podstawie całości przygotowania zapada ostateczna decyzja o przyjęciu, bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
  • Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa z związku niesakramentalnym i sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Sakrament Bierzmowania jest umocnieniem w pełnieniu wielkiej godności głosiciela i obrońcy wiary. Przyjmując ten Sakrament, trzeba mieć na uwadze dobro Kościoła Powszechnego, Parafii w której się mieszka i własną godność dziecka Bożego, które w swoim życiu rezygnując z przywilejów „świata,” kieruje się przykazaniami Bożymi i Kościelnymi.

bjolanta

FREE
VIEW