Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła katolickiego “Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”.

– chrzest (łac. baptismum)

– bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)

– eucharystia (eucharistia)

– pokuta (spowiedź, s. pojednania) (paenitentia)

– namaszczenie chorych (unctio infirmorum)

– kapłaństwo (sacri ordines)

– małżeństwo (matrimonium)

bjolanta

FREE
VIEW