Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

NOWENNA DO BŁOGOSŁAWIONEJ JOLANTY

Panie Jezu Chryste, podczas Mszy świętej wsłuchaliśmy się w Twoje słowo, włączyliśmy swój codzienny trud w Twoją Ofiarę, przyjęliśmy Twoje Ciało jako Pokarm, dający stale nowe siły do wierności Tobie. Daj nam, Panie, Ducha Świętego, aby nas oświecał i umacniał w naśladowaniu Ciebie. Pragniemy bowiem na Twój wzór pełnić wolę Ojca Niebieskiego.

Z radością przeżywamy świętych obcowanie, czyli naszą jedność z Trójcą Świętą, ze świętymi, ze zmarłymi w czyśćcu i między sobą. W tej świętej jedności dałeś nam, Boże, jako Patronkę, błogosławioną Jolantę. Pragniemy wpatrywać się w Jej życie i prosić Ją o orędownictwo za nami. Ufamy, że Ona przykładem swego życia i przez swe orędownictwo pomoże nam naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa i wypełniać nasze powołanie.

Przez Jej wstawiennictwo polecamy Ci, Boże, sprawy naszej parafii oraz osobiste potrzeby.   ( można wymienić prośby i podziękowania)

Litania do Błogosławionej Jolanty

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Franciszku z Asyżu,
Święta Klaro,
Błogosławiona Jolanto,
Wierna Oblubienico Chrystusa,
Wzorze cnót chrześcijańskich,
Naśladowczyni cnót św. Franciszka i św. Klary,
Nabożna czcicielko Chrystusa Ukrzyżowanego,
Wzorze pokory, ubóstwa i umartwionego życia,
Wzorze chrześcijańskich żon i matek,
Opiekunko uciśnionych i ubogich,
Troskliwa matko dla sierot,
Orędowniczko w powierzanych Ci przez nas potrzebach,
Nasza Patronko i Orędowniczko u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, błogosławiona Jolanto.
W. Abyśmy drogą cnót Twoich upodobnili się do Chrystusa.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który serce błogosławionej Jolanty oderwałeś od zaszczytów i bogactw, a przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna, prosimy Cię – przez Jej orędownictwo i zasługi – racz łaskawie sprawić, aby serca nasze, wśród ziemskich trosk, były skierowane ku Tobie, który jesteś jedyną naszą nadzieją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 Modlitwa o kanonizację bł. Jolanty

Miłosierny Boże, Ty ubogaciłeś nasz naród cnotami bł. Jolanty. Wieki nie zatarły dobra, które pozostawiła jako księżna wspierająca biednych i zadłużonych a także wdowa klaryska wyrzekająca się świata dla pokornego Chrystusa. Błogosław, Boże, wszystkim rodzinom za przyczyną tej wiernej żony, kochającej matki i troskliwej opiekunki sierot.
Proszę za jej wstawiennictwem o łaskę…….
Udziel Twojemu Kościołowi daru kanonizacji bł. Jolanty. Niech w czasach, gdy deptana jest godność rodziny, Ona nas wspomaga swym orędownictwem i przykładem. Amen.

O Boże Najmiłościwszy,/ któryś dla nas, nędznych grzeszników,/ cierpiałeś niezmiernie,/ śmierć podjąłeś na krzyżu / i z nieskończonej miłości swojej / zostałeś pomiędzy nami utajony / w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, /prosimy Cię,/ użycz nam przez wstawiennictwo bł. Jolanty łaski,/ by serca nasze zapłonęły wielką ku Tobie miłością,/ abyśmy wszystkie nasze obowiązki tak spełniali,/ jak Ty, o Boże Najlepszy, pragniesz,/ aby były spełniane./ Daj nam, o Boże – Miłości Niezmierna,/ abyśmy Cię kochali /oraz dla Twojej miłości chętnie i z weselem / znosili wszelkie krzyże,/ a urazy chętnie przebaczali / i miłością świętą ku wszystkim pałali,/ a przez to zasłużyli sobie / z błogosławioną naszą patronką Jolantą / na wieczną szczęśliwość w niebie./ Który żyjesz i królujesz na wieki wieków./ Amen.

bjolanta

FREE
VIEW