Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

PROBOSZCZ

ks. mgr lic. Mateusz Napierała

Urodzony: 13.07.1984r. w Poznaniu

Posługa kapłańska*

2008-2009               Diakon w par. pw. św. Mikołaja w Mosinie

2009-2011                Wikariusz par. pw. św. Józefa w Lesznie

2011-2016                 Wikariusz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu

2011-2016                 Duszpasterstwo Akademickie Morasko im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego  w Poznaniu

2012-2014                   Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki

2012- aktualnie          Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

2014-2016                   Przygotowanie Wolontariuszy ŚDM oraz peregrynacja Krzyża i Ikony ŚDM

2015-2016                   Z-ca dyrektora Caritas Poznańskiej

2015- aktualnie          Członek Rady Caritas

2015 – aktualnie        Stowarzyszenie „Accademia Frassati”

2016 – 2017                Wikariusz par. pw. św. Mateusza w Poznaniu

od lipca 2017              Proboszcz par. pw. bł. Jolanty w Kostrzynie

* Za https://mateusz.poznan.pl/parafia/duszpasterze/ks-mgr-lic-mateusz-napierala-wikariusz/

 

ks. Roman Gajewski

portret-proboszczaKsiądz Roman Gajewski urodził się 29.06. 1958 r. w Garbach, w parafii Tulce, gdzie w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny został ochrzczony i przystąpił do I Komunii świętej.

Atmosfera domu rodzinnego sprawiła, że po ukończeniu VII LO w Poznaniu wstąpił do Seminarium Duchownego. Jednak po miesiącu został powołany do służby wojskowej w jednostce kleryckiej w Brzegu.

Po 2 latach wrócił do Seminarium, które ukończył w 1985r.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Arcybiskupa Jerzego Stroby dnia 23 maja 1985r.

26 maja 1985r., w Dzień Matki, odprawił Mszę Świętą Prymicyjną.

Praktykę diakońską odbył w Parkowie koło Rogoźna, wikariaty w Owińskach, Luboniu-Żabikowie, parafii św. Anny w Poznaniu,  św. Krzyża w Lesznie i Wszystkich Świętych w Kórniku. W 2000 r. został skierowany do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie z zadaniem  zorganizowania duszpasterstwa i budowy kościoła parafialnego.

Parafia pw. Błogosławionej Jolanty w Kostrzynie została erygowana 30.06.2001 r. przez Księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza, a pierwszym proboszczem został ks. mgr Roman Gajewski.

Od 1 lipca 2017 został proboszczem parafii w Grodzisku.

ks. kanonik Lech Ludwiczak

ludwiczak

80 lat ks. Lecha Ludwiczaka   /ur. 27.02.1935 w Czaczu/

 80 urodziny to wyjątkowe wydarzenie. Nieczęsto zdarza się, że człowieka w tym wieku cechuje pogoda ducha, jasność umysłu i sprawność fizyczna.

Właśnie uśmiech, niezwykła otwartość na ludzi, mądrość życiowa, bezpośredniość oraz gotowość służenia wszystkim potrzebującym sprawia, że ksiądz kanonik jest powszechnie lubiany i szanowany.

Obecnie pomimo, że przeszedł na emeryturę, ksiądz Lech codziennie pomaga parafiom naszego dekanatu. Jak sam mówi- ma umowę z panem Bogiem- że dopóki zdrowie i siły pozwolą, dopóty będzie pracował.

Z okazji 80 rocznicy urodzin życzymy Księdzu Jubilatowi nieustającego zdrowia, siły w pełnieniu posługi kapłańskiej, wielu dobrych dni w gronie życzliwych ludzi, a także spokoju i radości ze wszystkiego, co jest wokół.

ks. Stanisław Pietrzak

pietrzak

Ksiądz Stanisław Pietrzak święcenia kapłańskie otrzymał 1963 roku w Gnieźnie. Mszę św. prymicyjną odprawił w swojej rodzinnej parafii w Cielczy, gdzie się urodził i wychował. Był proboszczem w Parafii św. Mikołaja w Czeszewie  koło Miłosławia, w parafii św. Stanisława Biskupa w Gołaszewie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz w latach 1986- 1995 w diecezji kaliskiej w parafii św. Floriana w Jedlcu. W  ostatnich latach swojej kapłańskiej drogi posługiwał w parafii Błogosławionej Jolanty  w Kostrzynie. .

Pochowany został na miejscowym (23 marca 2015r.). Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Teofil Wilski. Pozostanie we wdzięcznej pamięci parafian. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

 ks. dr Ambroży Andrzejak

andrzejak

ks. Andrzejak urodził się w 1940 r. w Jankowie, w archidiecezji poznańskiej. Wychowywał się w Kostrzynie, gdzie po wojnie zamieszkała jego rodzina. Święcenia kapłańskie przyjął w 1965 r. z rąk abp. Antoniego Baraniaka. Był wikariuszem w Kępnie i w parafii św. Rocha w Poznaniu, a także proboszczem wiejskiej parafii w Łodzi koło Stęszewa w Wielkopolsce. W parafii św. Rocha ks. Andrzejak jeszcze jako wikariusz założył misyjny różaniec rodzin, który do ostatnich chwil otaczał swoją duszpasterską opieką. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1979 r. uzyskał stopień doktora z misjologii. Przez 5 lat pełnił funkcję ojca duchownego w poznańskim Seminarium.

Był wieloletnim sekretarzem Komisji Misyjnej Archidiecezji Poznańskiej. Dotarł do wielu krajów misyjnych, m.inn. Etiopii, Kamerunu, Zairu, Konga i Ugandy.

Ks. Ambroży całym sercem oddany był sprawie misji – jeździł po parafiach animując zaangażowanie na rzecz misji, ciągle miał też przy sobie różaniec misyjny, który rozdawał napotkanym wiernym. rozaniec

Do różnych parafii ks. Andrzejak udawał się często ze znaną polską misjonarką, dr Wandą Błeńską, która swego czasu odwiedziła również Kostrzyn. Drugim ważnym dziełem ks. Ambrożego była powstała w 1992 r. poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, której był pomysłodawcą i współzałożycielem. Pomimo choroby, przez ostatnie lata czynnie uczestniczył w życiu naszej parafii. Każdego potrafił powitać pogodnym uśmiechem i dobrym słowem. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

bjolanta

FREE
VIEW