Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Staraniem ks. kanonika Lecha Ludwiczaka, ówczesnego proboszcza parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kostrzynie, w dniu 30.06.2001r. powstała parafia p.w. Błogosławionej Jolanty, patronki Wielkopolski i Rodzin Katolickich. Obejmuje ona teren osiedla Grunwaldzkiego oraz „ rosnącego” osiedla Andrzejewo. Ma tutaj docelowo zamieszkać około7 tysięcy osób.

Proboszczem parafii jest ks. mgr Roman Gajewski.

Początkowo liturgia była sprawowana w przystosowanym, tymczasowym, drewnianym baraku.  Koniecznością było wybudowanie domu parafialnego z kaplicą do czasu powstania kościoła.

Dzięki ofiarności Wiernych z obu kostrzyńskich parafii można było rozpocząć budowę, pod którą kamień węgielny poświęcił Jan Paweł II, a plac poświęcił dnia 4.10.2003r. ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak.

Własnymi siłami wykonano podstawowe prace: postawiono ogrodzenie, wykopano fundamenty, wykonano izolację , zakonserwowano drewno

na więźbę dachową, wykonano ławki i stoły oraz wszelkie prace porządkowe.  Po dziesięciu latach dom parafialny imienia Jana Pawła II mógł być użytkowany. Mieszczą się tam mieszkania dla księdza proboszcza i rezydenta oraz w części drugiej kaplica i salki dla parafialnych grup duszpasterskich. Nadal trwają prace wykończeniowe.

Od samego początku, mieszkańcy czują przynależność do nowej parafii i biorą czynny udział w jej organizowaniu.

Tradycją parafii stały się procesje do kościoła farnego na zakończenie Oktawy Bożego Ciała oraz Droga Krzyżowa o 500 rano w Wielki Piątek, a w Dzień Zaduszny procesja różańcowa ulicami Kostrzyna na cmentarz.

Każdego roku, jeśli pogoda pozwala, 3 maja na Alei 3 Maja odprawiana jest Msza św. polowa w intencji Ojczyzny.

W parafii od 2003 r. działają: Parafialna Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna oraz Caritas.

Księdza proboszcza w pracy duszpasterskiej wspomagają księża emeryci:

– ks. kanonik Lech Ludwiczak,

– ks. Mieczysław Adamczak,

do niedawna także:

– ks. Stanisław Pietrzak /zm.23.3.2015/

– ks. Ambroży Andrzejak /zm.2.1.2014/.

– szafarze nadzwyczajni: Czesław Wolniewicz, Andrzej Piotrzkowski, Henryk Olejniczak, Andrzej Koc i Mirosław Toruński.

W 11 roku istnienia parafia Błogosławionej Jolanty dostąpiła łaski powołania. 24.05.2012r. Sakrament Kapłaństwa przyjął Syn naszej parafii Łukasz Stasiński. Mszę św. Prymicyjną odprawił 27 maja 2012r.

Wielką popularnością cieszą się wszelkie okazjonalne spotkania, jak np. festyny parafialne, zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Każdego roku bardzo uroczyście obchodzony jest Dzień Babci, Dziadka i Dzień Matki, a 1 czerwca na coś słodkiego mogą liczyć najmłodsi. W lipcu, z okazji św. Krzysztofa, przyjeżdżają poświęcić pojazdy właściciele 2 i 4 kółek, a w sierpniu na specjalną Mszę świętą przyprowadzamy swoje zwierzątka domowe. Corocznie organizowany jest wyjazd wypoczynkowy na Słowację, jednodniowe wypady nad Bałtyk oraz parafialne pielgrzymki do Sanktuariów w Polsce i za granicą, w których biorą udział nie tylko nasi parafianie. W okresie wakacji dzieciaki chętnie korzystały z pola namiotowego na terenie parafii, niestety z powodu wysokich wymagań „urzędowo – sanitarnych” trzeba było z tej formy zrezygnować. Na święta  Bożego Narodzenia pamiętamy o najmłodszych parafianach z rodzin gorzej sytuowanych  oraz o osobach chorych, przygotowując dla nich paczki z drobnymi upominkami i łakociami.

W przeddzień odpustu parafialnego, który przypada 15 czerwca, po specjalnej Mszy świętej z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych, Seniorzy spotykają się przy herbatce.

W przyszłości drewniany barak  będący do końca 2012 roku parafialną kaplicą zostanie zdemontowany i przekazany dalej. Obecnie najpilniejszym byłoby wykonanie trwałej nawierzchni ulic Prymasa Wyszyńskiego i Andrzejewo, które są ulicami dojazdowymi do parafii – o to apelujemy nieustannie do Władz miasta Kostrzyna.

Maria Głowacka

bjolanta

FREE
VIEW