Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

Intencje

05.03 Poniedziałek                                                                                     
19:00 Za + Jerzego Kasprzyka
==== Za + Stefanię Franciszka Stępniaków i zm. z rodz. Stępniaków i Szerszeniów
06.03 Wtorek                                                                                              
19:00 Za + Winicjusza Tomczaka /od sąsiadów syna Pielak, Kopras, Brygier, Zwolinski i Siemanowicz/
==== Za + Andrzeja Dworaka /od rodz. Serków i Miernickich
07.03 Środa                                                                                               
19:00 Za + Marię Mariana Leona Lewickich i zm. z rodz. Lewickich Plebanków Stawerów
==== Za + Marcina Skorlińskiego (164 r.) Pelagię Helenę Irenę Stanisława Józefa Zbigniewa Skorlińskich Janinę Kazimierza Janinę Franciszka Arkadiusza Kwiatków /od prawnuka Marcina z rodz./
08.03 Czwartek                                                                                          
19:00 Za + Bogusława Oltmana /od sąsiadów z Konwaliowej/
09.03 Piątek                                                                                               
17:30 Droga krzyżowa dla dzieci
18:30 Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych
19:00 Za + Krzysztofa Dopierałę /od mamy Bożeny i córki Wiktorii/
==== Za + Zbigniewa Bednarka /od Mirosława i Wioletty Ratajczaków/
10.03 Sobota                                                                                             
19:00 Za + Janinę (25 r.) Stanisława Bronisława Budziałowskich Juliana Kniata
==== Za + Jana Dworaka /od Parafialnego Zespołu Caritas/
Rzym Za + Lidię Mroczkowską /od Stanisławy Śmichurskiej Kuberackich Szymańskich/

 

11.03 Niedziela                                                                      IV Wielkiego Postu    
8:30 Za parafian
==== Za + Urszulę Różewską i zm. z rodz.
10:30 Za + Bronisława Woźnego (3 r.) i zm. z rodz.
==== Za + Janinę Drop
15:00 Gorzkie Żale Za + Łucję Olerik
19:00 Zm. z rodz. Rudzińskich
Rzym Za + Lidię Mroczkowską /od współpracowników Chaty Polskiej/
bjolanta

FREE
VIEW