Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie
Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie

"Zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie"

  • Dnia 14 czerwca 2019

"Zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie"

W ramach postępowania ofertowego “Prace adaptacyjne, remontowe w celu przygotowania sali domu parafialnego do pełnienia funkcji kinowych”  w ramach projektu pt. “Małe kino społecznościowe-remont i adaptacja sali Domu Parafialnego przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bł. Jolanty w Kostrzynie na cele kulturalne i edukacyjne” nr RPWP.04.04.01-30-0003/18-00 “
w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta od Murabet PBHU Czesław Wolniewicz, ul. Wiosny Ludów 35, 62-025 Kostrzyn
 
Data wpływu: 10.06.2019 r.
Wartość oferty: 50 200,00 PLN brutto.
 
Oferta spełniała wymagania formalne i została wybrana jako najkorzystniejsza.
bjolanta

FREE
VIEW